ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านปากพูน จ.นครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านปากพูน จ.นครศรีธรรมราช (Fisherman’s Village Resort)

ปากพูน

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านปากพูน

เกี่ยวกับ “ชุมชนปากพูน” ตำบล ปากพูน ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคม ทางน้ำจากอ่าวไทยเข้ามายังใจกลาง เมืองนครศรีธรรมราช เดิมชื่อ “ปากน้ำปากพูน” กลุ่มคนที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมมีทั้งชาวไทยและมุสลิมโดยชาวมุสลิมอพยพเข้ามาตั้ง ถิ่นฐานในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 ส่วนใหญ่เดินทางมาจากหนองจอก คนไทยบางส่วนอพยพมาจากเมืองเพชรบุรี มีชุมชนที่สำคัญในอดีต คือ “ชุมชนโมคลาน” ล่องเรือดื่มด่ำกับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนสองข้างทาง และตื่นตากับอุโมงค์ Amazon รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของสัตวน้ำ สัตว์ทะเล เช่น ปลาตีนตัวโตๆ ลูกปลากระบอก หรือกุ้งนับล้านตัว โดดโชว์บนผิวน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว 
อุโมงค์อเมซอล – อุโมงค์ป่าโกงกางที่มีความอุดมสมบูรณ์โน้มตัวเข้าหากันจนเกิดเป็นอุโมงค์ สามารถล่องเรือชม ทัศนียภาพสองฝั่งพร้อมกับวิธีประมงพื้นบ้าน และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิธีชุมชนสองฝั่งคลอง ย้อนรอยอารยะธรรมประวัติศาสตร์

แท็ก:Story

ความคิดเห็น

 • Gia Marquez

  lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. translate

 • Mrs. T

  lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit meaning

  • Gia Marquez

   lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit sed

ทิ้งคำตอบไว้

ที่อยู่อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่จำเป็นคือทำให้